സാധാരണയായി പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ പേരിനോട് 'മഞ്ഞ' ചേര്‍ത്ത് പറയുന്നത് അതിനെ മോശമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനാണ്.  ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞയ്ക്ക്...

എത്ര കാതം നടന്നു കാല്‍ ഞരമ്പെത്രവട്ടം തളര്‍ന്നു ക്ഷീണം തിളക്കുംമ്പോഴൂതിയാറ്റാന്‍ ഒരു കാട്ടുകാറ്റിന്റെ കൈകള്‍ മാത്രം ! ദാഹം തളയ്ക്കുന്ന...

ഓർമ്മകളിലേക്കൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഈ പുതുച്ചേരി യാത്രയെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു...

“മൂഢന്മാരും വര്‍ഗീയഭ്രാന്തന്മാരും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. എന്നാല്‍ വിവേകികളായവര്‍ ആകെ സംശയത്തിലുമാണ്. ഇതാണ് ലോകത്തിന്‍റെ മുഴുവന്‍...

“കനിവു കാണിക്കൂ, എന്തെന്നാല്‍  നിങ്ങള്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോരുത്തരും  നിങ്ങളെക്കാള്‍ കഠിനമായ പോരാട്ടത്തില്‍ ആണ്” പ്ലേറ്റോ* ഒരു...

“ഒടുവില്‍ അവര്‍ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ കാല്‍ച്ചുവട്ടില്‍ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു നമ്മോടു പറയും, ഞങ്ങളെ...

കല സാഹിത്യ കാരന്‍മാര്‍ പലപ്പോഴും അവരുടെ സൃഷ്ടിയില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. അവര്‍...

എന്നെ ഒരുപാട് ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ച ഈ ചോദ്യം മറ്റാരില്‍ നിന്നും അല്ല ഉണ്ടായത് എന്‍റെ...