ആദ്യം കുറച്ച് ശാസ്ത്ര ചിന്തയാവാം. മനുഷ്യനും മൃഗവും സസ്യവും എല്ലാം ജീവിവർഗത്തിൽ പെടുന്നു.  എന്നാൽ...

"ആകയാല്‍ കലകളില്‍ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായത് സിനിമയാണ്" എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെനിനാണ്. അദ്ദേഹം പറയുക മാത്രമല്ല...

വെബ്‌ ലോകത്ത് താഴ്ന്നു പറക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെയെല്ലാം കുഴപ്പം. അങ്ങ് ഉയരങ്ങളില്‍ തടസങ്ങളില്ലാതെ...

വിവിധ യോഗാസനമുറകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ ആരംഭിച്ച കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ താഡാസനവും അർദ്ധചക്രാസനവും നമ്മള്‍ നോക്കി. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ അർദ്ധകടി ചക്രാസനം (Ardhakati...

കുറേ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒലിച്ചുപോക്കായാണ്  മിക്കവരും കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രളയത്തെ ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ചില പ്രതീക്ഷകളുടെ തുരുത്തും...

യോഗാഭ്യാസത്തിൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും യോഗാസനങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആസനമുറകൾ...

ജീവിത ശൈലീരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനു മുൻപ് കുറച്ചു് പഴംകഥ പറയാം. രണ്ടുമൂന്ന് തലമുറയ്ക്കു മുൻപ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതി...

പ്രളയം താണ്ഡവം നിര്‍ത്തി അരങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കൈമെയ് മറന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനവും ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മടങ്ങിപ്പോക്കും...

കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിങ്ങനെ നാല് അംഗങ്ങൾ ചേരുന്ന...

നമ്മുടെയെല്ലാം ഉറ്റവരും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രളയക്കെടുതിയില്‍പ്പെട്ട്  ഉഴലുന്നത് മനസ്സില്‍ നീറ്റലാകുമ്പോഴും  മനുഷ്യമനസ്സിലെ നന്മകള്‍ പൂര്‍ണമായും നശിച്ചിട്ടില്ല...

യമം മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കേണ്ടതും അനുഷ്ടിക്കേണ്ടതുമായ സാധനകളെയാണ് യമം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.  അവ, 1. അഹിംസ - മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക്...

വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്തോ മ്ലേച്ഛമായ കൃത്യമാണെന്ന് ബൈബിള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി പലരും തെറ്റിധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ചില...